Μαθήματα

Στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα αυτά έχουν ως εξής:

Χειμερινό Εξάμηνο

  • Υμνολογία (Υ307)

    Επίκουρος Καθηγητής Δημοσθένης Κακλαμάνος

 Θερινό Εξάμηνο

  • Ομιλιτική  (ΥΕ27)

    Αναπληρωτής Καθηγητής Τρύφων Τσομπάνης